Εξοπλισμός

  

Η Ελληνική Βιομηχανία Χυτοσιδήρου διαθέτει συγκρότημα χυτηρίου, πλήρως εξοπλισμένο, με πρέσες τυπώματος, &μεταφορικές ταινίες, σιλό, ραουλοταινίες, αναμείκτες, δονητές, ατσαλοβολή, μηχανές κατασκευής καρδιών, γερανογέφυρες, κ.α. καθώς κι ένα χημείο εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες συσκευές και όργανα ελέγχου για τις μετρήσεις των Aυλών και του μείγματος παραγωγής (χυτοσίδηρος).

Επίσης, λειτουργεί μονάδα μηχανουργείου εξοπλισμένο με τόρνους, φρέζες, δράπανους, τροχεία, συγκρότημα μοντάζ και υδραυλικών δοκιμών.

Σημαντικό πλεονέκτημα της εταιρείας, είναι η δυνατότητα σχεδιασμού και κατασκευής μοντέλων στις εγκαταστάσεις της, γεγονός που της δίνει τη δυνατότητα να ικανοποιεί ακόμη και ιδιαίτερες ανάγκες πελατών.

Τέλος, με το υπερσύγχρονο βαφείο ηλεκτροστατικής βαφής, η εταιρεία πρωτοπορεί, εφαρμόζοντας την εποξική, ηλεκτροστατική βαφή για την απόλυτη προστασία των χυτών της από τη διάβρωση αλλά και την άριστη εμφάνιση των προϊόντων της. Οι βαφές που χρησιμοποιούνται είναι οικολογικές και κατάλληλες για επαφή με πόσιμο νερό.