Υπηρεσίες

 
 Παράγουμε όλα τα προϊόντα μας και από Ελατό Χυτοσίδηρο (DUCTILE IRON), για την αντιμετώπιση μεγάλων πιέσεων.

Διατηρούμε συνεχή παρακαταθήκη όλων των προϊόντων μας, για την άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος.

Όλα τα προϊόντα μας φέρουν ανάγλυφα, εκτός από την ονομαστική διάμετρο (DN) και τις ατμόσφαιρες λειτουργίας (ΡΝ), το σήμα της εταιρείας και τον αύξοντα αριθμό χύτευσης.

Έχουμε εκδώσει τεύχος προδιαγραφών (Prospect) με τα ακριβή και πραγματικά τεχνικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, με χρήσιμες πληροφορίες για την ορθή χρησιμοποίηση των χυτοσιδηρών τεμαχίων, τη σύνταξη κομβολογίων, την ορθή ονομασία του είδους, κ.λ.π.

Αναλαμβάνουμε την ενημέρωση στελεχών των υπηρεσιών ύδρευσης- άρδευσης σε θέματα εφαρμογών, οργάνωσης αποθήκης ανταλλακτικών και παρελκομένων, χρησιμοποίηση νέων προϊόντων, κ.λ.π.